× "Polityce Prywatności".
myLekarze.pl

(np. Ortopeda Częstochowa lub Jan Kowalski)

ChCPiO

Laboratorium analityczne - Chorzowskie Centrum Pediatrii i Onkologii im. dr E. Hankego

Informacje o komórce

Szpital wielospecjalistyczny

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)

Funkcja ochrony zdrowia:

  • Badania laboratoryjne

Zakres świadczonych usług:

  • Diagnostyka laboratoryjna
  • Genetyka kliniczna
  • Immunologia kliniczna


Adres

32-3490000, 3490100
Truchana 7
41-500 Chorzów

Opinie

Oceń klinikę i uzasadnij komentarzem

Partnerzy:
lekarz lekarz kliniki EASY.LV
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka działanie 8.1